V!GØR - by, gade, arkitektur, proces

VIGØR er en lille bystrategisk arkitektvirksomhed, som er specialiseret i udvikling af byen og byens rum. V!GØR er bindeledet, som håndterer processen fra start til færdigt byggeri.

"Det offentlige byrum tilhører os alle og burde kunne bruges af alle! Men det er som oftest reserveret til bare én slags brug - til trafik, parkering, idræt, bufferzone, regnvandshåndtering, affaldshåndtering osv.

I V!GØR hjælper vi byen og byens forskellige brugere med at fungere sammen, så de deles om den sparsomme plads - så f.eks. caféen får mulighed for at bruge parkeringspladsen til udeservering i dagtimerne, og skolegården bliver en del af byrummet i aftentimerne."

Louise Heebøll, daglig leder, arkitekt maa., strategisk byplanlægger