V!GØR er netop åbnet igen efter et par års dvale. Velkommen tilbage!


V!GØR - by, gade, arkitektur, proces

VIGØR er en enmandshær af en bystrategisk arkitektvirksomhed, som er specialiseret i udvikling af steder. V!GØR er bindeledet, som håndterer processen fra start til færdigt byggeri.

"Det offentlige byrum tilhører os alle og burde kunne bruges af alle! Men det er som oftest reserveret til bare én slags brug - til trafik, parkering, idræt, bufferzone, regnvandshåndtering, affaldshåndtering osv.

I V!GØR hjælper vi bl.a. steder og steder forskellige brugere med at fungere sammen, så vi deles om pladsen - så f.eks. caféen får mulighed for at bruge parkeringspladsen til udeservering i dagtimerne, og skolegården bliver en del af byrummet i aftentimerne."

Louise Heebøll, arkitekt maa., strategisk byplanlægger