V!GØR - by, gade, arkitektur, proces

VIGØR er en enmandshær af en bystrategisk arkitektvirksomhed, som er specialiseret i ressourcebaseret udvikling af steder. 

"Det offentlige byrum tilhører os alle og burde kunne bruges af alle! Men det er som oftest reserveret til bare én slags brug - til trafik, parkering, idræt, bufferzone, regnvandshåndtering, affaldshåndtering osv. I V!GØR hjælper vi bl.a. steder og steder forskellige brugere med at fungere sammen, så vi deles om pladsen - så f.eks. caféen får mulighed for at bruge parkeringspladsen til udeservering i dagtimerne, og skolegården bliver en del af byrummet i aftentimerne."

Louise Heebøll, arkitekt maa., strategisk byplanlægger