V!GØR er lukket ned som udførende virksomhed. Du er dog fortsat mere end velkommen til at kontakte Louise, hvis du har spørgsmål til arbejdmetoderne og projekterne.
Skriv til Louise@Heeboll.dk 


V!GØR - by, gade, arkitektur, proces

VIGØR var en lille bystrategisk arkitektvirksomhed, som var specialiseret i udvikling af byen og byens rum. V!GØR var bindeledet, som håndterede processen fra start til færdigt byggeri.

"Det offentlige byrum tilhører os alle og burde kunne bruges af alle! Men det er som oftest reserveret til bare én slags brug - til trafik, parkering, idræt, bufferzone, regnvandshåndtering, affaldshåndtering osv.

I V!GØR hjælper vi byen og byens forskellige brugere med at fungere sammen, så de deles om den sparsomme plads - så f.eks. caféen får mulighed for at bruge parkeringspladsen til udeservering i dagtimerne, og skolegården bliver en del af byrummet i aftentimerne."

Louise Heebøll, daglig leder, arkitekt maa., strategisk byplanlægger