Mød V!GØR

Det handler om samarbejde!

I V!GØR beskæftiger jeg mig med idéer og strategier for udvikling af steder. Arbejdsformen er åben og inkluderende i forhold til stedernes brugere og interessenter, og tilgangen er kreativ og lærende.

- Sammen når vi længere!

Jeg lægger vægt på at gå hurtigt fra idé til handling. Det gør processen interessant og aktiv for deltagerne, og det gør det muligt hurtigt at teste nye idéer af. Dermed tager V!GØRs projekter hurtigt fysisk form. Jeg interesserer mig for den alternative brug af byen og for hvordan, man kan bruge stederne hele året, hele døgnet. Projekterne bliver udviklet i synergi mellem byrummet, brugerne og interessenterne samt den nye viden, som genereres. I publikationen Demokratisk Byudvikling - Et metodeværktøj kan du læse mere om min tilgang og selv afprøve mine arbejdsmetoder på eget projekt.  Giv V!GØR en udfordring: En generel urban problemstilling eller et sted i byen, som skal udvikles. Så designer vi et forløb, hvor vi i fællesskab analyserer, idégenererer, designer, tester og bygger!