Mød V!GØR

Lad os samarbejde!

I V!GØR beskæftiger vi os med idéer og strategier for udvikling af byens rum. Tegnestuen er lille, og derfor er det nemt at være fleksibel og hurtigt komme fra A til B. Arbejdsformen er åben og inkluderende i forhold til byrummets brugere og interessenter, og tilgangen er kreativ og lærende.

- Sammen når vi længere!

Vi lægger vægt på at gå hurtigt fra idé til handling. Det gør processen interessant og aktiv for deltagerne, og det gør det muligt hurtigt at teste nye idéer af i byen. Dermed tager V!GØRs projekter hurtigt fysisk form. Vi interesserer os for den alternative brug af byen og for hvordan, man kan bruge byen hele året, hele døgnet. Projekterne bliver udviklet i synergi mellem byrummet, brugerne og interessenterne samt den nye viden, som skal genereres. I publikationen Demokratisk Byudvikling - Et metodeværktøj kan du læse mere om vores tilgang og selv afprøve vores arbejdsmetoder på eget projekt. 

Giv V!GØR en udfordring: En generel urban problemstilling eller et sted i byen, som skal udvikles. Så designer vi et forløb, hvor vi i fællesskab analyserer, idégenererer, designer, tester og bygger!