Mød V!GØR

Det handler om samarbejde!

I V!GØR beskæftigede vi os med idéer og strategier for udvikling af byens rum. Tegnestuen var lille, og derfor var det nemt at være fleksibel og hurtigt komme fra A til B. Arbejdsformen var åben og inkluderende i forhold til byrummets brugere og interessenter, og tilgangen var kreativ og lærende.

- Sammen når vi længere!

Vi har lagt vægt på at gå hurtigt fra idé til handling. Det gjorde processen interessant og aktiv for deltagerne, og det gjorde det muligt hurtigt at teste nye idéer af i byen. Dermed tog V!GØRs projekter hurtigt fysisk form. Vi interesserede os for den alternative brug af byen og for hvordan, man kunne bruge byen hele året, hele døgnet. Projekterne blev udviklet i synergi mellem byrummet, brugerne og interessenterne samt den nye viden, som skulle genereres. I publikationen Demokratisk Byudvikling - Et metodeværktøj kan du læse mere om vores tilgang og selv afprøve vores arbejdsmetoder på eget projekt. 

Giv V!GØR en udfordring: En generel urban problemstilling eller et sted i byen, som skal udvikles. Så designer vi et forløb, hvor vi i fællesskab analyserer, idégenererer, designer, tester og bygger!