Portfolio Tag: Strategisk byplanlægning

How-To-Guide, Vores Gade

Hvordan kan man i fællesskab forandre det sted, man bor? I V!GØR har vi faciliteret …

Byens Bånd, Ringsted

For Ringsted Kommune har V!GØR designet en række strategiske koncepter for, hvordan byens byrum kan …

How-To-Guide, Fleksible Byrum

I forbindelse med udviklingen af Fleksible Byrum har V!GØR produceret en How-To-Guide med værktøjer til …

Flexible Byrum, Vesterbro

Pladsen i byen er trang! Men ved at skifte mellem byrummets funktioner over døgnet, kan …

Fleksible Byrum, Vesterbro

Siden 2014 er der arbejdet på en optimering af Vesterbros gadeliv. Her har V!GØR arbejdet …