Flexible Byrum, Vesterbro

Pladsen i byen er trang! Men ved at skifte mellem byrummets funktioner over døgnet, kan vi komme til at deles om den sparsomme plads. Det er tid til, at vi gør byrummene fleksible!

V!GØR har i samarbejde med Områdefornyelsen Centrale Vesterbro skabt et undersøgende pilotprojekt, der tester hvor, hvordan og hvornår byens rum kan bruges mere fleksibelt, så der bliver bedre plads til byliv.

Projektet fokuserer på de menneskelige aspekter omkring etablering af flexible byrum: Hvad partnerskaber, samskabelse og ejerskab betyder i forhold til at opnå af et velfungerende fleksibelt offentligt byrum. Det er en byrumsoptimering med fokus på fleksibel udnyttelse af det eksisterende byrum som et potentielt rum for merudnyttelse. Der er arbejdet med gadehjørnet, parkeringspladsen, skolegården og det brede fortov. Gennem etablering af lokale partnerskaber har projektet aktiveret lokale brugere og beboere til at tage handling i egen hånd og skabe merliv på potentielle arealer, der kan noget forskelligt over døgnets timer.

V!GØR har udviklet en How-To-Guide, som fokuserer på den praktiske proces omkring etablering af et fleksibelt byrum – hvilke byrum, der er egnede, og hvordan de forskellige typer at fleksible byrum kan fungere over døgnet. Download How-To-Guiden her.

Lær hele rapporten om de fleksible byrum her.

  • Kunde Områdefornyelsen Centrale Vesterbro
  • Udført af V!GØR
  • År 2015
  • Del
Læs mere her
Saxogade ved Café Sonja
Saxogade ved Café Sonja
Istedgadestolen ved Heidi&Bjarne
Istedgadestolen ved Heidi&Bjarne
Gang i Gadens brugere i færd med at reparere stole
Gang i Gadens brugere i færd med at reparere stole
Dybbølsgade ved Sweet Surrender
Dybbølsgade ved Sweet Surrender
Dybbølsgade ved Sweet Surrender
Dybbølsgade ved Sweet Surrender
Skydebanegade ved Sort Kaffe og Vinyl
Skydebanegade ved Sort Kaffe og Vinyl
Skydebanegade ved Sort Kaffe og Vinyl
Skydebanegade ved Sort Kaffe og Vinyl
Skydebanegade ved Sort Kaffe og Vinyl
Skydebanegade ved Sort Kaffe og Vinyl
Åbningsevent af Istedgadestolen og det fleksible byrum ved Café Sonja
Åbningsevent af Istedgadestolen og det fleksible byrum ved Café Sonja
How-To-Guide om fleksible byrum
How-To-Guide om fleksible byrum