Hørgården Nærgenbrugsstation

Sammen med Center for Affald og Genbrug udviklede vi en ny form for nærgenbrugsstation, som har fokus på det sociale i kombination med affaldssortering. Sammen med borgerne i Hørgården genopbyggede vi den eksisterende nedbrændte station. Hegnet rundt om pladsen rev vi ned, lokale unge byggede grill og udendørsmøbler, der blev skabt et cykelværksted, højbede, kompost og en ny mere visuel vejledning til, hvordan affald samles og genbruges videre i systemet. Stedet blev et samlingspunkt i området, som borgerne løbende er med til at udvikle.

Stedet var tidligere genstand for meget hærværk, hvorfor man til at starte med forsøgte at løste problemet med at ville sætte et mere markant hegn op. Vi foreslog, at man midlertidigt kunne fjerne hegnet og i stedet åbne op for samskabelse af det nye sted for at se, om det kunne stoppe hærværket. Det kunne det! Samtidig med at stoppe hærværket skabte større ejerskab og tilknytning til stedet. Med baggrund i dette projekt søger 3B i Hørgården nu for altid af inddrage de lokale unge, når der skal bygges nyt i området.

I processen omkring genopbygningen af Hørgården Nærgenbrugsstation blev alle aktører fra kommunen, boligorganisationen og institutionerne i området inviteret til et møde, hvor projektet blev præsenteret og diskuteret i plenum. Alle aktører bød ind med deres forventninger og klargjorde, hvad de hver især kunne bidrage med til projektet. Det blev startskudet for en proces, hvor der blev skabt frugtbare partnerskaber på tværs.

 

  • Kunde Københavns Kommune, Center for Affald & Genbrug
  • Udført af V!GØR
  • År 2013
  • Del