How-To-Guide, Vores Gade

Hvordan kan man i fællesskab forandre det sted, man bor?

I V!GØR har vi faciliteret rigtig mange forandringsprocesser i byen. Med denne publikation har vi nedfældet på skrift og i tegning, hvordan man griber en sådan proces an, så I kan gøre det, dér hvor I selv kommer fra.

Processen har to overordnede faser. Den første fase handler om at finde frem til DNA’et i projektet: Hvad er problemerne, vi vil til livs, hvilke ressourcer har vi til rådighed – både menneskelige og fysiske, og hvad er vores fælles målsætning? Den anden fase handler om at gå igang – Just do it! Her handler det om at drømme sammen, lægge en plan, skabe det og registrere effekterne af det – for så igen at være kreative.

Den sidste del af forløbet, som ofte er overset, handler om forankring. Hvordan sørger man for at holde gejsten og få planterne vandet og skraldet fjernet, når byggefesten er slut? I bund og grund handler det om at dyrke det gode naboskab!

Tryk på knappen til højre og download en pdf af publikationen.

Vil du gerne have plakaten i papirformat, så skriv til Louise@vigoer.nu

Se også den anden How-To-Guide, vil har lavet om Fleksible Byrum, her.

 

  • Udført af Koncept og tekst af V!GØR. Illustration af Roar Lerche fra Archigrafi
  • År Dec. 2016
  • Del
Download en pdf af plakaten her