Fleksible Byrum, Vesterbro

Siden 2014 er der arbejdet på en optimering af Vesterbros gadeliv. Her har V!GØR arbejdet med fleksible løsninger på parkeringspladserne.

Tilbage i 2014 deltog vi sammen med COWI i et offentlig privat innovationssamarbejde for Københavns Kommune. Sammen med 7 andre internationale teams undersøgte vi nye løsninger for Intelligente Transport Systemer (ITS) i København.

Vores koncept gik ud på at skabe Bedre Plads til Byliv ved at retænke bilejerskabet og bilmassen, ved betragte p-pladser som et mulighedsrum for bylivsudfoldelse og ved at inddrage smarte teknologier i håndteringen af vores byrum og p-pladser. Vi søgte en løsning, hvor hverken parkanter eller brugere af byrummet skulle gå på kompromis.

Når bilerne kører fra deres p-pladser om morgenen, kan flexpladserne blive brugt
 til andre formål. Flexpladserne kan bruges til udeservering, vareudsalg, ophold i solen, cykelparkering, leg, sport, udeundervisning og meget mere.
Tidspunktet 
for at bilerne kommer tilbage om eftermiddagen passer med at caféerne stopper deres udeservering, butikkerne lukker og opholdet i gaderummet generelt stilner af. Dermed kan flexpladserne igen blive brugt til parkering for aftenen og natten, når der er brug for det.
Flexpladsen kræver ikke daglig drift fra central hold. Den er indrettet, så den enten kan blive brugt, som den er, eller kan blive møbleret som en del af butikkers, caféers og kaffevognes daglige rutine.

Flere af de testede løsninger på fleksible byrum fra 2014 står fortsat – blandt andet på Saxogade, som idag er udvidet og optimeret med mere robuste møbler og flere planter. Området på Saxogade kaldes i dag Sonjas Gadepark.

Projektet blev skabt i samarbejde med COWI.

Download rapporten Bedre Plads til Byliv.

V!GØR fortsatte arbejdet med de fleksible byrum på Vesterbro i 2015 – se projektet her. Udførelsen af Fleksible Byrum på Vesterbro blev desuden starten på V!GØRs bidrag til Københavns Kommunes store Intelligent Technology Solutions-projekt, som vi arbejder videre på i 2016. Læs mere om projektet her.

  • Kunde Områdefornyelsen Centrale Vesterbro
  • Udført af V!GØR
  • År 2014
  • Del
Rapport, Bedre Plads til Byliv
Fleksibel parkeringsplads / udeservering
Fleksibel parkeringsplads / udeservering
Fleksibel parkeringsplads / vareudstilling
Fleksibel parkeringsplads / vareudstilling
Fleksibel parkeringsplads / udeservering
Fleksibel parkeringsplads / udeservering
Fleksibel parkeringsplads / vareudstilling
Fleksibel parkeringsplads / vareudstilling
Fleksibel parkeringsplads / cykelparkering uden for institution
Fleksibel parkeringsplads / cykelparkering uden for institution
Fleksibel parkeringsplads / opholdsareal. Fotos: Kia Hartelius
Fleksibel parkeringsplads / opholdsareal. Fotos: Kia Hartelius