Ny Mobilitet, København og Frederiksberg

I dag bruges en stor del af byens gader til parkering. Men meget tyder på, at privatbilisme er på retur og delebilisme og alternative transportformer er på vej frem. Med færre parkerede biler til at optage pladsen i gaderne bliver der skabt helt nye muligheder for byrummene.

Med dette projekt har vi i en periode på tre måneder testet to grønne byrum på parkeringspladser i hhv. København og på Frederiksberg. Dermed har vi skabt et fremtidsscenarie for de grønne miniparker og undersøgt, hvordan grønne byrum på parkeringsparkerne bliver brugt, og hvad borgerne siger til den anderledes brug af byrummene.

Projektet Ny Mobilitet er igangsat af Region Hovedstaden i samarbejde med BMW og kommunerne Frederiksberg og København for at undersøge, hvordan en lokal målrettet indsats i én gade kan få flere til at bruge alternative transportformer og fravælge privatbilen, og hvordan den plads, der bliver frigivet fra parkeringen kan bruges til andre formål.

På de to udvalgte gader på Frederiksberg og i København har Ny Mobilitet etableret mobilitetsknudepunkter med bycykler, bybiler og delebiler. Samtidig er beboerne blevet tilbudt at afprøve mobilitetspakken, der i forsøgsperioden indeholder gratis kredit og rabatter til forskellige transportydelser

V!GØR blev hyret til at etablere de to midlertidige miniparker i forbindelse med projektet. Parkerne blev udført på udvalgte parkeringspladser på hhv. Krusågade i København og Henrik Ibsens Vej på Frederiksberg. Samtidig har V!GØR stået for borgerinddragelse og evaluering. Studio Debris har fungerer som underleverandør til V!GØR og har sammen med V!GØR etableringet de to midlertidige parker.

Krusågade
Krusågade
Indvielse i Krusågade
Indvielse i Krusågade
Henrik Ibsens Vej
Henrik Ibsens Vej
Krusågade
Krusågade
Krusågade førbillede
Krusågade førbillede
Henrik Ibsens Vej førbillede
Henrik Ibsens Vej førbillede
Miniparken som et stop for food trucks, Krusågade
Miniparken som et stop for food trucks, Krusågade