Præg Din Boulevard, Vesterbro

V!GØR stod i foråret 2015 for et inddragelsesforløb, der havde fokus på at skabe mere liv i vestendte del af Sdr. Boulevard mod Enghavevej. Processen tog udgangspunkt i borgerønsker om mere intime byrum og plads til ophold. Idéerne blev ført ud i livet og V!GØR har i samarbejde med Zelephant, Naturens Værksted og beboerne i området designet og bygget langborde og højbede. Desuden er der arbejdet med bæredygtige affaldsløsninger, herunder etablering af et komposteringsbed.

Ved etablering af lokale partnerskaber har projektet givet anledning til borgerorienteret drift og vedligehold. Projektet arbejder lige nu videre med ”facilitering af større lokalt ansvar i det offentlige rum”, som har til formål at forankre en mere ansvarsfuld brug af det offentlige byrum.

Download rapport om forløbet her.

  • Kunde Omrdefornyelsen Centrale Vesterbro
  • Udført af V!GØR
  • År 2015
  • Del
Læs mere her