Strategisk Helhedsplan, Hørgården

I samarbejde med 3B skabte vi i 2014 en strategisk helhedsplan for Hørgården. Boligområdet lå på daværende tidspunkt på regeringens ghettoliste og var plaget af de typiske problemer for modernistisk opførte almene boligområder.

Strategien er at åbne området op både i fysisk og mental forstand ved at skabe ruter igennem området og ved at skabte attraktioner og synlighed omkring området. Bebyggelsen, som står over for omfattende omlægninger i forbindelse med klimatilpasning, skulle have en grønnere overflade, som de lokale beboere og institutioner skulle være med til at udvikle og passe igennem mindre nyttehaver, grønne legepladser, grønne ruter og vådområder.

Download den samlede strategiske plan her.

  • Udført af V!GØR
  • År 2014
  • Del
Download strategisk plan